Trivsel och grannsämja

Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis viktigt för att alla i husen ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Vi är alla måna om en lugn och trygg boendemiljö. Som i många gamla hus är det lyhört. Mellan 22.00 och 07.00 är det inte tillåtet att spela instrument eller ha hög volym på TV eller stereo.Tänk på att ditt golv är grannens tak.

När det gäller att renovera, hamra och borra är tiderna annorlunda, vardagar mellan 07:00-20:00 och helger mellan 10:00-16:00.

Om du själv blir störd, försök först att prata med din störande granne. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd.

Man får under inga omständigheter borra, spika eller måla balkongens tak eller golv. Vid försäljning eller avflytt, så kommer balkongen att besiktigas.

Blomlådor får endast sitta på insida av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisk och os.

Ställ cyklar, barnvagnar och pulkor i de gemensamma förråden. Utrymning vid brand måste alltid kunna ske utan hinder. Utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram utan hinder (för ambulanssjuksköterskor och brandsoldater spelar sekunder roll). Föremål i trapphus innebär en brandrisk och kommer att forslas bort.

Förutom fackmannamässiga installationer av till exempel belysning och infravärmare för utomhusbruk,så får man inte använda elektriska apparater på balkongerna. Gör man det i alla fall så finns risk att det börjar brinna – i så fall gäller inte hemförsäkringen och i formell mening handlar det då om allmänfarlig vårdslöshet

Källar- och vindsförråd skall vara märkta med lägenhetsnummer. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker där. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta.

Om du planerar en fest eller några andra trevligheter är det bra om du innan festen sätter upp en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Du är ansvarig för att besökare inte stör dina grannar.

Har du husdjur får de inte springa lösa kring huset eller i trapphus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheten. Lämna inte din hund ensam hemma så länge att den blir orolig och börjar skälla. Både hunden och grannarna lider.

Om du vill installera en köksfläkt ska du köpa en kolfilterfläkt. Eftersom huset har mekanisk ventilation kan inte fläktar som måste anslutas till ventilationssystemet användas. Då leds oset ut i huset, saboterar ventilationen i hela huset och skapar brandfara.

Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt huset. Det drar till sig råttor och möss och sanering av det som fåglarna lämnar efter sig kostar nästan hur mycket som helst.

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen, kan du göra en skadedjursanmälan till Nomor. Du når dem på telefonnummer 0771-122301 eller på mail: order@nomor.se. Du kan även göra en skadedjursanmälan direkt via deras hemsida: www.nomor.se/skadeanmalan.

Kostnaden går på föreningens försäkring. Kontakta styrelsen för att få försäkringsnummer och föreningens organisationsnummer.

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på lägenhetens fönster. Om du vill ha en egen parabolantenn så får den endast sättas upp på insidan av balkongen. 

Ibland vill man förnya, komplettera och reparera sin lägenhet. Då är det vanligt att man behöver borra, spika och såga. Detta görs företrädesvis på vardagar mellan klockan 07.00 och 20.00. Samt på lördagar och söndagar mellan klockan 10.00 och 16.00.

När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Ladda ner ansökningsblankett här

Om du skall installera tvätt- eller diskmaskin, skall en fackman göra detta.

Hjälp till att hålla snyggt i trapphus och i entréer. Anmäl klotter, skadegörelse och trasiga lampor till Driftia, tfn 08-744 44 33, eller via Driftias felanmälan på webben

Biltrafik på uppfarten till huset är endast tillåten i samband med i- och urlastning. Utryckningsfordon, färdtjänst och taxi har givetvis tillstånd att köra in till porten. Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkare kan ordnas. Mejla styrelsen@brfkyrkbacken.se eller ring 070-00 00 523.

Lös om regler för tvättstugan och hur du bokar här