Styrelsen

Vill du kontakta oss? Skriv ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se
Glöm inte att uppge namn, adress, telefon- och lägenhetsnummer.

Ordförande
Kristoffer Olsson

Sekreterare
Kerstin Berg

Ekonomiansvarig/kassör
Magnus Ask

Ledamot
Elina Foogerbrant

Ledamot
Svitlana Madamova

Ledamot
Milena Jurek

Ledamot
Nanda Doraswamy

Suppleant
Andreas Souropetsis

 

 Styrelsen valdes på ordinarie årsstämma 6 maj, 2021.