Parkering på gården

Det går bra att köra in på gården för i- och urlastning, men vi parkerar inte på våra gårdar.

Bilar som parkeras på gården riskerar att bli bötfällda Ser du någon som parkerat olovligt på innergården ring och informera Länsparkeringar 08735 60 20. Att stanna med bilen för in- och urlastning är tillåtet i 15 min. Efter det riskerar du att få böter.

Styrelsen delar ut inte parkeringstillstånd längre utan man får ett tillfälligt tillstånd för i- och urlastning.