Nycklar, brickor och porttelefon

Nycklar till fastigheterna eller din bostad

Om du tappar bort eller behöver fler nycklar, kontaktar du Råsunda Låsservice AB, Råsundavägen 155 i Solna, tel: 08-684 084 60. För att kopiera KABA nycklar märkta CLK 6601, tar du med dig ditt hyresgästs- eller medlemsavtal, samt giltig legitimation. Tillverkning av nycklar bekostar du själv

Behöver du nyckel till cykel- eller barnvagnsrum, så mailar du styrelsen@brfkyrkbacken.se . Nyckel kvitteras mot 300 kr i deposition, som du får tillbaka när nyckel återlämnas, vid avflytt eller om behovet inte längre finns.

Bommen in till gård öppnas med före detta portnyckel, märkt KABA som alla hushåll har

Aptusbrickor till port, hushållssoprummet och tvättstugan

Alla lägenheter som är större än 18,5 m² har tilldelats 3 passerbrickor och lägenheter som är 18,5 m² har tilldelats 2 passerbrickor.

Behövs fler brickor i hushållet, har du möjlighet att köpa till extra bricka/or för 250 kr/st. Max antal brickor per lägenhet är 5, därefter ska du motivera varför fler behövs. Tänk på att nycklar och brickor är en värdehandling.

Om du blir bestulen eller tappar bort passerbricka, så måste du omgående spärra brickan eller informera styrelsen som kan spärra bricka. Detta för att inga obehöriga ska komma in i portar och föreningens gemensamma utrymmen. Ladda ner pdf med information om hur du spärrar brickan.

Observera att du måste alltid köpa en ny bricka om den spärrade var en av de 3 som tilldelats lägenheten. Gäller även någon av de 2 brickor som tilldelats lägenheter på 18,5 m² .

Om du flyttar från föreningen eller köper en lägenhet

Tänk på att överlämna alla nycklar och passerbrickor, som tillhör lägenheten till köparen. Det är ägaren som ansvarar för att alla nycklar och brickor överlämnas över till köparen. Har du förlorat någon passerbricka märkt 1, 2 eller 3, så är du skyldig att köpa en ny, så att det finns en uppsättning av 3 brickor för lägenheter större än 18,5 m².

Om du som köpare upptäcker att du inte har fått 3 brickor eller nycklar till källarförråd och bom, så måste du själv bekosta införskaffandet av nya.

Manual för porttelefonen

Om telefonnummer finns angivet i överlåtelsehandlingen, så läggs det in per automatik. Finns inget telefonnummer angivet måste du kontakta styrelsen och meddela vilket telefonnummer du vill ha inlagt i porttelefon. Är ni flera i hushållet som vill kunna öppna porten via porttelefon, så meddelar du styrelsen för- och efternamn samt telefonnummer. Det är bara telefonnummer med svensk landskod +46 eller hemtelefon med 08 nummer, som kan läggas in.

Tips: när du blir uppringd från porttelefon första gången, så sparar du telefonnumret under namnet ”Porttelefon”.

Tänk på att inte öppna porten om du inte är hemma eller om du inte känner den ringer. Man kan inte ha någon längre konversation över porttelefon, utan samtalet bryts efter en kort stund.

Här kan du ladda ner en instruktion för porttelefonen.