Mäklarinfo

I avgiften ingår bl.a. följande:

  • kostnader för vatten, värme, el
  • förvaltning
  • underhåll
  • drift och service av fastigheterna
  • hantering av hushållssopor och grovsopor
  • städning av trapphus
  • basutbud för kabel-TV (ComHem)

Kabel-tv och internet finns i husen via Comhem. Abonnemang tecknas individuellt.

Föreningen har beslutat om avgiftshöjning från 1 januari 2020.

Brf Kyrkbacken i Solna är en äkta förening.

Föreningen accepterar delat ägande. Minsta ägarandel är 10%
Juridisk person godkänns ej.

Föreningens tekniska förvaltare är: Driftia AB

Föreningens ekonomiska förvaltare är: Princip Redovisning AB

Byggår: 1973

Fastighet samt mark förvärvades av föreningen oktober 2009.

I föreningen finns 255 bostadsrätter,  52 hyresrätter och 9 lokaler som hyrs ut till föreningar. Föreningen har tillgång till garageplatser. Föreningen har inte  tillgång till parkeringsplatser utomhus.

Gemensamma utrymmen:

  • Tvättstuga
  • Barnvagnsrum
  • Cykelförråd

Stamspolning utfördes 2014.

Föreningen har utfört en energideklaration.

Fastigheterna värms med fjärrvärme.

Kolfilterfläkt får installeras i köket.

Med start 2015 inleddes en större renovering av fasader, fönster, balkonger och tak. Renoveringarna finansieras med lån och höjda avgifter.

Föreningens kontaktperson:
Kerstin Berg, sekreterare.
Epost: styrelsen@brfkyrkbacken.se

Brf Kyrkbacken i Solna
Kyrkbacken 12, kv
169 62 Solna

Överlåtelseavgift utgår med 2,5% av gällande Prisbasbelopp, som betalas av köparen.
Eventuell pantsättningsavgift är 1% av gällande Prisbasbelopp.