Innan du renoverar

När du vill renovera din bostad måste du ansöka om tillstånd och få styrelsens godkännande innan du börjar renovera. Fyll i blanketten “Ansökan om renovering”, som du kan ladda ner som pdf nedan, och lämna in till styrelsen. Har du ingen skrivare kan du kontakta styrelsen för en utskrift.

Ansökan om renovering av lägenhet (sv)

Application of renovation of apartment (en)

Notera att du alltid måste sända med information om leverantörer, och vid ombyggnation
av badrum och elinstallationer måste du skicka med en kopia av leverantörens certifikat och behörighetsbevis till styrelsen. Du kan annars bli skadeståndsskyldig till föreningen.

När renoveringen är färdig ska ett utdrag från slutbesiktningen skickas till styrelsen.

Behöver dina hantverkare parkera på gården?

Kontakta styrelsen som ger dig ett tillfälligt parkeringstillstånd.
Skicka ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se eller ring 070-00 00 523.