Garageplats

Garageplatser finns att hyra på Hagalundsgatan och man får ansöka om det själv hos BRF Hagalunden, Rikshem och Signalisten. Föreningens medlemmar har tillgång till över 160 garageplatser och hyreskontrakten hanteras direkt mellan medlem och respektive organisation. Vid felanmälan kontakta respektive organisation.

I övrigt gäller boendeparkering i området. För mer information www.solna.se