Category: Valberedningen

Eriks vision är sänkta avgifter

Valberedningen ställde några frågor till Erik Lindqvist, ordförande i vår styrelse. Erik är byggingenjör och flyttade hit med sin familj för två år sedan. Till vardags arbetar han på Åke Sundvall Byggnads AB. Varför valde du att ställa upp i

Posted in Årsmöte, Valberedningen

Årsstämma 2017

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 4 maj. Kallelse kommer i vanlig ordning att delas ut i brevlådorna. Vänd dig direkt till valberedningen om du önskar arbeta aktivt i styrelsen. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari! /styrelsen

Posted in Årsmöte, Nytt från styrelsen, Valberedningen
Translate »