Category: Info från styrelsen

NYHETSBREV Nr.13 – April 2020

Posted in Info från styrelsen, Nytt från styrelsen

NYHETSBREV Nr.11 – januari 2020

Posted in Info från styrelsen

NYHETSBREV Nr.10 – december 2019

Posted in Info från styrelsen

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en

Posted in Info från styrelsen

NYHETSBREV Nr.9 – November 2019

Posted in Info från styrelsen

Solna Stad – Information till boende i Brf Kyrkbacken

Solna Stad informerar om undersökningar av inomhusluften Tidigare under 40-60-talet fanns det en kemtvätt i närheten av huset där Kyrkbacken 16-20 ligger nu som orsakat föroreningar som lett till att ånga tagit sig in i nuvarande byggnader. Solna stad har

Posted in Info från styrelsen
Translate »