Category: Fasadrenoveringen 2015-2017

Felanmälan till SEHED

Efter utfört arbete så kan varje enskild medlem skicka in sina anmärkningar till Eva.Gothe@driftia.se för sammanställning av felanmärkningar. Punkter som skickas in kommer att presenteras för SEHED för åtgärd. Ange namn, efternamn, adress, lägenhetsnummer, felpunkter och att det gäller BRF

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017

Markarbeten röda gården

Nu när husen är klara på röda gården är det dags för markarbeten. Vecka 35 påbörjas arbetet med gården där mark återställs och en trevlig gård med lekplats byggs. Arbetet är planerat att pågå i fyra veckor. De arbeten som

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017

Nya fönster

Nu har vi fått våra nya fönster och i en större del av lägenheterna i föreningen. Därför vill vi uppmärksamma er på skötsel och handhavande av dessa för att kunna öka livslängden av dem.  Se även till att ventilerna som

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Underhåll

Paraboler

Det är ej tillåtet att sätta upp paraboler på den nya fasaden. Boende som gör det kan bli skadeståndsskyldig. Om boende penetrerar eller på annat sätt skadar fasaden så gäller inte garantin från Sehed.

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

Sehed bygginformation

Renoveringen startar för boende på Kyrkbacken 1 – 11. Sehed bygg AB har nu etablerat sitt platskontor i Kyrkbacken 27, källarplanet. Kontoret är öppet för boende: tisdagar kl. 06.30 – 08.30 och torsdagar kl. 14.30 – kl. 16.30. Du kan

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

Nu är bygglovet beviljat!

I går kom ett brev vi väntat länge på: beslut om bygglov från kommunens Stadsbyggnadsförvaltning. Vi har fått igenom att tilläggsisolera, utöka och glasa in balkongerna, byta från tegel till puts på husgavlarna, och att byta fönster och entréer. Vad händer

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

Ritningarna snart klara

Arkitekten håller nu på att ta fram ritningar enligt önskemål från Stadsbyggnadskontoret och en bygglovsansökan förbereds. Alla handlingar som behövs för utskick till entreprenörer kan nu färdigställas. Energianalysen är klar och Stadsbyggnadskontoret har fått del av den. Fuktutrednngen för tilläggsisolering

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

I väntan på byggnadsantikvariskt utlåtande

Stadsbyggnadskontoret kommer inte ge oss besked förrän vi fått ett byggnadsantikvariskt utlåtande. Arkitekten kommer så snart vi fått besked från stadsbyggnadskontoret ta fram de sista ritningar som krävs för bygglovsansökan. Får SBC ett positivt besked från stads- byggnadskontoret kommer de

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

Klartecken för tilläggsisolering

Den 27 augusti hölls en informationsträff för bostadsrättsägarna där SBC informerade om vad som händer inför kommande yttre renoveringar. Ett 75-tal personer kom till mötet. Vi ser positivt på bygglovshanteringen efter att SBC nu haft möte med Stadsbyggnadskontoret (SBK). Tilläggsisolering kommer inte att

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen

Energianalys av husen

SBC genomför en energianalys på våra hus för att hitta det mest förmånliga alternativet till energibesparing. Hänsyn måste tas till att Stadsbyggnadskontoret inte vill se att området förvanskas medan Boverkets byggregler (myndighetskrav) i första hand ser till att det energieffektiviseras

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen
Translate »