Category: Årsmöte

Eriks vision är sänkta avgifter

Valberedningen ställde några frågor till Erik Lindqvist, ordförande i vår styrelse. Erik är byggingenjör och flyttade hit med sin familj för två år sedan. Till vardags arbetar han på Åke Sundvall Byggnads AB. Varför valde du att ställa upp i

Posted in Årsmöte, Valberedningen

Motionstid – lämna dina förslag senast 17 februari

Har du förslag eller idéer för vår förening? Då kan du skriva en motion och skicka in till styrelsen.  Alla motioner som lämnas in till styrelsen senast den 17 februari 2019 kommer behandlas på årsstämman, föreningens högsta beslutande organ. Så

Posted in Årsmöte

Datum för årsstämma

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsstämma den 14 maj 2019. Plats: Park Inn, Solna Centrum Tid: 18.00 – ca 20.00 /Styrelsen för Brf Kyrkbacken i Solna

Posted in Årsmöte, Nytt från styrelsen

Årsstämma 2017

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 4 maj. Kallelse kommer i vanlig ordning att delas ut i brevlådorna. Vänd dig direkt till valberedningen om du önskar arbeta aktivt i styrelsen. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari! /styrelsen

Posted in Årsmöte, Nytt från styrelsen, Valberedningen

Underhållsplanen uppdaterad

Uppdateringen av underhållsplanen är nu klar. Önskar du få möjlighet att titta i den är du välkommen till vår styrelselokal. Skicka ett mail till styrelsen@brfkyrkbacken.se eller lägg en lapp i vår styrelselokal Kyrkbacken 25 ö k med dina kontaktuppgifter så hör vi av

Posted in Årsmöte, Nytt från styrelsen
Translate »