Month: November 2013

Vem ska betala vid vattenskada?

Att äga en bostadsrätt är i praktiken ett lika stort ansvar som att äga en villa. Det omfattar mycket mer än bara underhåll. Förenklat kan man säga att bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Till lägenheten hör

Posted in Goda grannar, Nytt från styrelsen

Ritningarna snart klara

Arkitekten håller nu på att ta fram ritningar enligt önskemål från Stadsbyggnadskontoret och en bygglovsansökan förbereds. Alla handlingar som behövs för utskick till entreprenörer kan nu färdigställas. Energianalysen är klar och Stadsbyggnadskontoret har fått del av den. Fuktutrednngen för tilläggsisolering

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen
Translate »