Month: September 2013

Försäljning av hyresrätter

Flera hyresrätter kommer ut till försäljning i början av hösten. /styrelsen

Posted in Nytt från styrelsen

Har du kontrakt på ditt förråd?

Vi genomför för närvarande en inventering av förråden. Låsta förråd som saknar kontrakt kommer att märkas för att vi önskar kontakt med ägaren. Om vi inte hör någonting kommer förråden att öppnas av Driftia, tömmas och förses med nya lås. Förråden kommer därefter

Posted in Nytt från styrelsen, Underhåll

Klartecken för tilläggsisolering

Den 27 augusti hölls en informationsträff för bostadsrättsägarna där SBC informerade om vad som händer inför kommande yttre renoveringar. Ett 75-tal personer kom till mötet. Vi ser positivt på bygglovshanteringen efter att SBC nu haft möte med Stadsbyggnadskontoret (SBK). Tilläggsisolering kommer inte att

Posted in Fasadrenoveringen 2015-2017, Nytt från styrelsen
Translate »