Våra hus och gårdar

Arkitekterna Ragnar Westin och Stefan Szejnman

När arkitekterna Ragnar Westin och Stefan Szejnman ritade det nya Hagalund med de blå husen och Kyrkbacken centralt kring den gamla Hagalunds kyrka var det både ett och annat öga som höjdes – husen på kullen vid Stockholms mest trafikerade infart blev ett uppseendeväckande blickfång – plötsligt syntes Hagalund. Husen är majestätiska och i olika blått för att ”upplösas med himmelen”.

De elva husen på Kyrkbacken är lägre, lite ”tystare” och ligger väl skyddade. De byggdes medvetet lägre för att kyrkans värdighet som samlingspunkt inte skulle gå förlorad. Kyrkan mitt i byn, sparad som ett av våra värdefullaste minnen av jugendarkitektur. Arkitekten Sigge Cronstedt ritade kyrkan gratis och byggmaterialet samlades in från gynnare som tyckte att arbetarna i Hagalund behövde vara nära kristenheten.

Kanske det var därför arbetarrörelsens främste konstnär under den tiden, Carl Eldh, fick uppdraget att skapa altartavlan – han var känd för att bland annat ha skapat  Brantingmonumentet vid Norra Barntorget. När Kyrkbacken blev verklighet uppstod en hälsosamt abrupt kontrast mellan den gamla forna kåkstaden Hagalund och den nya moderna stadsdelen byggd ovanpå den gamla slitna.

Tanken med hela den tidens byggande vara att låta människorna leva i ett plan och trafik och transporter på ett annat – bilar och människor hörde ihop, men inte på samma gång – vi märker att den tanken finns på Kyrkbacken. Det är grönt, det finns träd, promenadstråk, växtlighet, utan att för den skull vara avskärmat från service och kommunikationer.