Styrelsen

Vill du kontakta oss? Skriv ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se
Glöm inte att uppge namn, adress, telefon- och lägenhetsnummer.

Ordförande
Martin Skottheim

Sekreterare
Kerstin Berg

Ekonomiansvarig/kassör
Magnus Ask

Ledamot
Andreas Souropetsis

Ledamot
Vanessa Grapenstedt

Ledamot
Sima Taheri

Ledamot
Kristoffer Olsson

Suppleant
Svitlana Madamova

Suppleant
Gao Jianbiao

 Styrelsen valdes på ordinarie årsstämma 16 juni, 2020.