Styrelsen

Vill du kontakta oss? Skriv ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se
Glöm inte att uppge namn, adress, telefon- och lägenhetsnummer.

Ordförande
Erik Lindqvist

Sekreterare
Kerstin Berg

Ekonomiansvarig/kassör
Inez Fagerlund

Ledamot
Bengt Thorselius

Suppleant
Giovanni Pattocchio

Styrelsen valdes på ordinarie årsstämma 3 maj, 2018.