Styrelsen

Vill du kontakta oss? Skriv ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se
Glöm inte att uppge namn, adress, telefon- och lägenhetsnummer.

Ordförande
Erik Lindqvist

Sekreterare
Kerstin Berg

Ekonomiansvarig/kassör
Magnus Ask

Ledamot
Nihada Suljic

Ledamot
Ingrid Cardoso Finnson

Ledamot
Andreas Souropetsis

Ledamot
Martin Skottheim

Styrelsen valdes på ordinarie årsstämma 14 maj, 2019.