Styrelsen flyttar till nya lokaler

Styrelsen flyttar från lokalen på Kyrkbacken 25 till nya lokaler på Kyrkbacken 12 (mitt emot tvättstugan). Detta innebär att det blir lättare att komma ner till styrelselokalen och lämna post m.m. De som bor på Kyrkbacken 4-26, Gröna gården, kommer in genom   Kyrkbacken 12, övriga kommer in via tvättstugeingången på baksidan av Kyrkbacken 10-14 med er bricka.

Den fysiska flytten sker på lördag den 24 november, men flytten av bredbandet sker redan på fredag den 23 november. Från fredag eftermiddag till måndag morgon kan vi inte läsa eller svara på mail.