Parkeringstillstånd på gården

Det går bra att köra in på gården för i- och urlastning, men vi parkerar inte på våra gårdar.
När du anlitar hantverkare som behöver kunna ställa sina bilar på gården ska du kontakta
styrelsen som ger dig ett tillfälligt parkeringstillstånd. 

Skicka ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se eller ring 070-00 00 523.