Motionstid – lämna dina förslag senast 17 februari

Har du förslag eller idéer för vår förening? Då kan du skriva en motion och skicka in till styrelsen.  Alla motioner som lämnas in till styrelsen senast den 17 februari 2019 kommer behandlas på årsstämman, föreningens högsta beslutande organ.

Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik.
2. Beskriv ditt ärende/förslag.
3. Föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelse.

Ladda ner en mall.

Publicerad i Årsmöte