Innan du renoverar

När du vill renovera din bostad måste du ansöka om tillstånd och styrelsens godkännande. Fyll i blanketten ”Ansökan om renovering”, som du kan ladda ner som pdf nedan, och lämna in till styrelsen. Har du ingen skrivare kan du kontakta styrelsen för en ansökningsblankett.

Notera att du alltid måste sända med information om leverantörer, och vid ombyggnation
av badrum måste styrlelsen alltid få tillgång till våtrumscertifikat. Du kan annars bli skadeståndsskyldig till föreningen.

Behöver dina hantverkare parkera på gården?

Kontakta styrelsen som ger dig ett tillfälligt parkeringstillstånd.
Skicka ett mejl till styrelsen@brfkyrkbacken.se eller ring 070-00 00 523.