Garageplats

Om du vill anmäla intresse för garageplats
Kontakta föreningen för att ställa dig i kö. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum. All administration av intresseanmälan, hyra och uppsägning sker genom föreningens försorg. När du erbjuds en plats kommer hyresavier att skickas ut genom föreningens ekonomiska förvaltare på uppdrag av föreningen.

Avtalen löper på 12 månader och förlängs automatiskt med 12 månader i taget om de inte sägs upp av endera parten.

När du vill säga upp din garageplats
Kontraktet sägs upp genom att du som hyresgäst fyller i datum och namnteckning i fältet för uppsägning på kontraktskopian och lämnar den i föreningens brevlåda på Kyrkbacken 25, kv. Ömsesidig uppsägningstid är tre månader.

Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdatumet. Under uppsägningstiden erläggs hyra månadsvis för tiden fram till att avtalet upphör. Om föreningen direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger du endast hyra för uppsägningsmånaden.

Den nye hyresgästen erlägger hyra från och med den därpå följande månaden. Om föreningen inte direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön, betalar du hyra under hela uppsägningstiden.
Observera att garageplats i lagens mening följer reglerna för hyra av lokal.

Hur många garageplatser finns det?
Föreningen blockhyr för närvarande sammanlagt 162 varmgarageplatser i två fastigheter:

  • 82 platser i två plan i garaget Nordan, Hagalundsgatan 11-17
    Fastighetsägare Solna Bostäder/Signalisten.
  • 80 platser i två plan i garaget Sunnan, Hagalundsgatan 8-14
    Fastighetsägare Brf Hagalunden.

Ordningsregler

  • Garageplatsen får endast användas för uppställning av bilar och motorcyklar.
  • Det är inte tillåtet att ”meka” med bilen annat än för omedelbart avhjälpande av ett mindre fel. 
  • Byte mellan vinter- och sommardäck får ske på garageplats. 
  • Utbytta däck får inte förvaras på, eller i anslutning till, platsen. Biltvätt får endast förekomma på anvisad plats.