Garageplats

Föreningens medlemmar har tillgång till 162 garageplatser via BRF Hagalunden och Signalisten. Hyreskontrakt hanteras direkt mellan medlem och respektive organisation.

I övrigt gäller boendeparkering i området. För mer information www.solna.se