Felanmälan till SEHED

Efter utfört arbete så kan varje enskild medlem skicka in sina anmärkningar till Eva.Gothe@driftia.se
för sammanställning av felanmärkningar.
Punkter som skickas in kommer att presenteras för SEHED för åtgärd.

Ange namn, efternamn, adress, lägenhetsnummer, felpunkter och att det gäller BRF Kyrkbacken i din felanmälan.

Publicerad i Fasadrenoveringen 2015-2017