Eriks vision är sänkta avgifter

Valberedningen ställde några frågor till Erik Lindqvist, ordförande i vår styrelse. Erik är byggingenjör och flyttade hit med sin familj för två år sedan. Till vardags arbetar han på Åke Sundvall Byggnads AB.

Varför valde du att ställa upp i styrelsen?
För att det ska vara trevligt där man bor och vara en bra plats att växa upp på för mina barn. Är du med i styrelsen kan du vara med och påverka detta. Jag ville också bidra med mina kunskaper från arbetslivet.

Vad har du för visioner för föreningen?
Att vi ska bli en hållbar förening, med god ekonomi och kunna sänka avgifterna med hjälp av effektiva tekniska lösningar som gynnar både föreningens medlemmar och hyresgäster.

Du har suttit i styrelsen i snart ett år, vad har du åstadkommit som du är nöjd med?
Jag har tagit hand om upprustningen av Röda gården och i vår blir det dags för Gröna gården. Jag har också jobbat med att få bättre koll på föreningsmedlemmars planerade renoveringar.  När medlemmar skickar in dokument och skisser kan vi vara med och utvärdera åtgärder. Det gör att skaderisken minskar, vilket sparar pengar för föreningen.
Nu jobbar jag bland annat med konverteringar av föreningens lokaler till lägenheter.

Vad är det bästa med Kyrkbacken?
Först och främst alla trevliga grannar, sedan ligger området bra geografiskt. Kommunikationerna är fantastiska! Det ligger nära city, men man slipper stöket.


Vill du engagera dig i styrelsen? Skriv till valberedningen: Nasi Payghambarian, ropa596@hotmail.com eller Magdalena Wernefeldt, magdalena@wernefeldt.com

Publicerad i Årsmöte, Valberedningen